Verlang je verandering in je gevoelens, gedrag of gedachten, verlang je je verder te ontwikkelen in relaties of in je werk, of verlang je psychisch of fysiek naar meer welzijn?

In onze werkwijze staat jouw ‘verlangen’ centraal en dat nemen we ook letterlijk. Terwijl we samen in het oog houden wat je verlangt, onderzoek je met de Interactieve Zelf-Resonantie (IZR, voorheen ook wel ‘opstellingen’ genoemd) wat je belemmert te leven zoals je ten diepste wenst.

Met behulp van IZR kijk je als het ware in een spiegel. Die spiegel toont jou wie je in wezen bent, waar je warm voor loopt, wat je tegenhoudt of waar je liever van wegkijkt. Met deze methode verken je jouw innerlijke wereld. Zo ontdek je patronen die je misschien al vroeg in je leven hebt gevormd, omdat ze ‘daar en toen’ passend waren voor de omstandigheden waarin je verkeerde, maar die je in het ‘hier en nu’ kunnen belemmeren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je traumatische ervaringen hebt opgedaan die nog niet zijn verwerkt. Tijdens een IZR-proces ontmoet je delen, gevoelens en drijfveren van jezelf, waardoor je jezelf beter begrijpt, gevoelens kan toelaten en jezelf bevrijdt van oude patronen. Het doel is dat je de zeggenschap terug wint over jezelf en je eigen leven. Mildheid en compassie met jezelf en anderen zijn daarbij sleutelwoorden.

Met compassie naar de kern

Interactieve Zelf-Resonantie (kortweg de IZR-methode) is een ervaringsgerichte psychotherapeutische methode. Met behulp van een IZR-proces kijk je als het ware in een spiegel. Die toont jou wie je in wezen bent, waar je warm voor loopt, wat je tegenhoudt of waar je liever van wegkijkt. Zo ontdek je gedragspatronen die je misschien al vroeg in je leven hebt gevormd, omdat ze ‘daar en toen’ passend waren voor de omstandigheden waarin je verkeerde, maar die je nu meer belemmeren dan verder helpen. Tijdens een IZR-proces ontmoet je jouw gedrag, gevoelens en drijfveren waardoor je jezelf beter begrijpt, onderdrukte gevoelens kunt toelaten en jezelf bevrijdt van oude patronen en overtuigingen.

Het doel van een IZR-proces is dat je zeggenschap krijgt over jezelf en je leven. Daarom is jouw verlangen, veranderwens of onderzoeksvraag altijd het vertrekpunt. Sleutelbegrippen daarbij zijn het erkennen van de werkelijkheid, mildheid en compassie met jezelf en anderen.

Wanneer kan een IZR-proces helpen?

IZR-processen helpen je bij:

 • Keuzes maken
 • Grenzen stellen en trouw zijn aan jezelf
 • Boosheid, machteloosheid, verdriet en angst
 • Relatievragen
 • Intimiteit, seksualiteit
 • Opvoedingsvragen
 • Faalangst, spanning en slapeloosheid
 • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • Identiteitsvragen (“wie ben ik en wat wil ik?”)
 • Lichamelijke symptomen

Waar is deze werkwijze op gebaseerd?

Interactieve Zelf-Resonantie is gebaseerd op moderne, erkende trauma- en hechtingstheorieën. De werkwijze heeft haar wortels in de traumaverwerkingsmethode van psychotherapeut dr. Franz Ruppert (IoPT, Identiteit georiënteerde Psychotraumatheorie en -Therapie) en bouwt daarop voort. Daarbij gebruiken we het volgende model:

TTM

Het model toont de innerlijke verdeeldheid die ontstaat bij schokkende gebeurtenissen. Het laat ook zien wat mensen kunnen doen om daarvan te herstellen. Het helpt om je reacties, gedrag en gevoelens te kunnen plaatsen, jezelf en anderen te begrijpen en je te openen voor nieuwe mogelijkheden.

Wat zeggen cliënten over IZR-processen?

Ik begrijp mezelf en anderen nu veel beter.

Ik kan beter nee zeggen en mijn eigen koers varen.

De spanning in mijn lijf is minder, er is veel meer rust.

Ik heb meer geduld en begrip voor mijn kinderen en explodeer veel minder.

Ik kan hoofdzaken van bijzaken scheiden, dat geeft rust.

Mijn schouder-, nek- en hoofdpijn zijn vrijwel verdwenen.

Ik voel me zachter en liefdevoller.

Het conflict met mijn werkgever is opgelost, wie had dat gedacht?

Eindelijk mochten de waarheid en het verdriet er zijn.

Nu ik uitkom voor wat ik voel en wil is er zoveel meer ruimte.

Opleiding en permanente educatie

Alle IZR-practitioners zijn toegelaten tot het in Nederland en België actieve professionele IZR-netwerk en

 • zijn gedegen opgeleid in de toepassing van de methode;
 • onderhouden hun kennis en vaardigheden door permanente educatie, zodat ze op de hoogte blijven van nieuwe inzichten en ontwikkelingen;
 • blijven reflecteren op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling door supervisie en collegiale consultatie;
 • zijn herkenbaar aan het IZR logo.

e-IZR: jouw éigen IZR-proces op afstand via videobellen

Een deel van de IZR-practitioners heeft ervaring met het online begeleiden van mensen.
Wanneer mensen door ziekte, een lock-down, gevangenschap of geografische afstand onmogelijk naar een praktijk kunnen komen, werken deze IZR-practitioners met behulp van videobellen via smartphone, tablet of webcam.

Hoewel de persoonlijke ontmoeting voor velen de voorkeur heeft, blijkt tot ieders verrassing het videobellen tot zeer mooie resultaten te kunnen leiden!